Saksliste:

1: Godkjenning av innkalling og saksliste

2: Valg av møteleder og referent

3: Valg av protokollunderskrivere

4: Årsmelding

5: Regnskap

6: Valg av styre

7: Kommende sesong (Fastsette medlemskontingent og medlemsavgift.)

Saker som et medlem ønsker behandlet på årsmøtet, må sendes styret senest 3.mars 2024 til siljesandstrak@gmail.com

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på FK Herøy/Dønnas egen side på Facebook.

For å ha stemmerett og kunne velges til verv må man være medlem samt fylle minst 15 år i det kalenderåret årsmøtet avholdes. Alle medlemmer har uansett møterett, talerett og forslagsrett.

Ved spørsmål som gjelder årsmøtet, kan Silje Sandstrak kontaktes på tlf 91341624 eller pr mail på siljesandstrak@gmail.com

Bindende påmelding på tlf 91341624 innen 3. mars 2024

Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen
styret  i FK Herøy/Dønna