- På tur til gapahuken oppdaget vi at noen hadde gjort masse hærværk. Den store bordplata vart løftet bort og noen hadde forsøkt og brenne ned bordet. Stativet til frisbeegolfen var revet ned. Vi synes det er dårlig gjort, for det er mange som bruker uteområdet. Spesielt brukes det av klasser til uteskole og til andre arrangement. Vi vil ikke at noen få skal ødelegge noe vi bruker så mye, skriver elevene til Herøyfjerdingen.

Elevene på barnetrinnet håper nå at det skal bli slutt på ødeleggelsene og at de som utfører hærverket slutter med dette. Vi har tatt oss en prat med skolens rektor Lars Olav Mogård-Larsen om saken og han synes selvsagt at dette er en trist sak.

- Jeg synes dette er fryktelig trasig. Her har vi bygd opp et uteområde slik at det skal være trivelig for alle både i skoletiden og ellers, og så er det noen få som ødelegger for alle. Mye av det som er der er også gjort på dugnad av foreldrene. Jeg henstiller nå alle foreldre om å ta en prat med ungene sine om saken slik at vi forhåpentligvis kan få slutt på dette hærverket, sier Mogård-Larsen. 

Kommunalsjef for miljø og kommunalteknikk Morten Hanssen synes i likhet med rektor Lars Olav Mogård-Larsen at det er trist at noen bevisst går inn for å ødelegge for andre. Han forteller at det i den senere tiden har foregått en del hærverk flere steder i nærheten av skolen, og at også det nye svømmebassenget allerede har fått en del hard medfart den siste tiden. Hanssen forteller at alt hærverk skal anmeldes til politiet, men håper i likhet med Mogård-Larsen at de som utfører slikt skadeverk tenker seg om to ganger. 

På generelt grunnlag er det ellers viktig at de som sitter med opplysninger om hvem det er som står bak hærverket henvender seg til politiet.