Feiringen startet med at folk strømmet til Herøyhallen klokka 12. Her ble det blant annet servert gratis sushi, og etter det vi kjenner til gikk det med hele 500 porsjoner. Det gikk også med rundt 50 kaker. Gratis kaffe og brus var også plass og i tillegg vanket det også smaksprøver på standplassene til selskapene som hadde stilt seg bak arrangementet. Det var også rigget opp en rodeolaks som folk kunne prøve seg på.  

Klokka 13 var det offisiell åpning der innleid konferansier Sten Even Holstad med ispedd humor og musikalske innslag loset publikum trygt gjennom et program som satte fokus på både fortid, nåtid og framtid. Sigurd Sjåvik hadde laget en rykende fersk film som ble vist på de store skjermene i Herøyhallen. Filmen hadde blant annet klipp fra den canadiske filmen «Farming of fish» fra 1977. I tillegg var det også gjort ferske opptak med blant annet pioner Ragnar Sjåvik og brødrene Jan Terje og Tom Erik Mikalsen i det private selskapet Kobbvåglaks, og Andreas Jakobsen i Seløy Sjøfarm. Filmen illustrerte på en god måte starten på oppdrettseventyret og dagens situasjon.

Etter filmen var det ordfører Elbjørg Larsen som offisielt åpnet jubileumsarrangementet. I sin åpningstale hyllet hun selskapene som hadde stilt seg bak jubileumsarrangementet, og takket samtidig gründerne som hadde lagt grunnlaget for lakseoppdrett i Herøy.

Sjåvik orienterte om starten
Ragnar Sjåvik fikk deretter ordet og tok oss tilbake til da det hele startet. Gjennom et stødig og interessant foredrag fikk vi høre om hvordan han og hans kamerat Øystein P. Færøy som noen av de første i Norge fattet interesse for oppdrett av laks. Øystein hadde sett en artikkel i Adresseavisa om to brødre fra Hitra som hadde satt ut laks i 1969 og som deretter kunne slaktes i 1971 med svært stor fortjeneste. De ble da enige om at dette var noe de måtte sette seg mer inn i og tok da turen til Hitra for å høste erfaringer. Under oppholdet fikk de også fort se at det var store utfordringer med sykdom og dødelighet blant laksen, noe Ragnar mente også var en nyttig lærdom å ha med seg.

De to kompisene gav imidlertid ikke opp, men satte i gang med å lage nøter i filterrommet til det gamle bassenget på skolen. De ble også fort klar over at det var mye som måtte ordnes for å komme videre med denne næringen. Det måtte på plass både forkjøkken, frysekapasitet og slakteanlegg, og dette var noe som kostet mye penger. Etter hvert tok derfor planene til selskapet Herøy Lakseoppdrett AL å ta form. Dette var et selskap som skulle bygge opp et oppdrettsanlegg og samtidig drive opplæring for potensielle oppdrettere i kommunen. Selskapet skulle stå for en felles driftskreditt og ha slakteanlegg og andre fasiliteter tilgjengelig for oppdretterne. Høsten 1972 sa formannskapet i Herøy ja til å etablere selskapet.

Sjåvik kunne fortelle at det i perioden 1973-76 ble etablert 21 konsesjoner for oppdrett av laks i Herøy. Han kom til slutt inn på den perioden da ulike sykdommer og da særlig ILA rammet næringen brutalt, og førte til en rekke konkurser.

I dag er det bare Kobbvåglaks AS og Seløy Sjøfarm AS som er eid av private eiere fra Herøy, mens resten av konsesjonene nå er kjøpt opp av Mowi.

Mowi Herøy produserer 400 millioner middager hvert år
Regiondirektør Ørjan Tveiten i Mowi Region Nord startet med å takke alle gründerne som hadde lagt grunnlaget for oppdrettsnæringen før han gav en god innføring i hvilken enorm utvikling det har vært i næringen på disse 50 årene. Han kunne fortelle at det i 2023 gikk ut 84000 tonn laks fra slakteriet i Herøy, noe som tilsvarer rundt 400 millioner middagsmåltid.

Tveiten kunne fortelle at det i dag er rundt 230 direkte ansatte personer som er tilknyttet fabrikken til Mowi på Herøy, mens det for 20 år siden var 75 ansatte.

- De siste tre årene er det investert rundt 150 millioner kroner i Herøy, og vi skal fortsette å utvikle fabrikken til å være en av de største og mest bærekraftige fabrikkene i verden også framtida, sa Tveiten.

Tora og Odin kastet lys over framtida
Lærlingene Tora Olsen Skagen og Odin Brennhaug skrøt av sin lærlingetid i Mowi og var full av lovord om en arbeidsplass der de følte seg godt i ivaretatt.

Soloopptreden av Bjarne Brøndbo
Siste innslag på arrangementet «Åpen dag» var da en opplagt vokalist og frontfigur i bandet DDE Bjarne Brøndbo entret scenen og delte gode historier og framførte flere sanger til stor glede for publikum.

«Småltfest»
Klokken 17 ble Herøyhallen endret til festarena der barn og ungdom ble invitert til konsert med Odin Brennhaug, Hagle og Chris Viviano. Herøyfjerdingen Odin er blant annet kjent for sin imponerende deltakelse i TV-programmet The Voice på TV2 og han åpnet showet for ungdommen med å servere musikk fra 50 og 60-tallet. Herøy egen DJ Chris Viviano fikk stemningen opp enda et hakk med spektakulært lys og pyroshow før gruppa Hagle entret scenen og skapte en fantastisk stemning for publikum. All ære til arrangørene for at de satset på et skikkelig arrangement som var til stor glede for den yngre garde.

800 festglade deltok på laksefesten
Feiringen av laksenæringen ble avsluttet med fest i Herøyhallen som startet med at det lokale bandet Hjertebank entret scenen. Bandet er godt forankret på Helgeland med vokalist Svein-Ove Pettersen fra Herøy i spissen. Kvelden fortsatte med at det populære bandet Hagle kom på scenen og skapte liv og røre med pyroeffekter og stor stemning i salen. Festens store trekkplaster var nok uansett gruppa DDE. De har en stor fanskare og som vanlig innfridde de nok forventningene til sine mange tilhørere.

Chris Viviano avsluttet kvelden
Herøys egen musikkprodusent og DJ Christian Thoresen, bedre kjent som Chris Viviano, spilte for første gang på hjemmebane og avsluttet kvelden med et spektakulært show og skikkelig trøkk da han framførte låter fra sin musikkproduksjon.

Hatten av for arrangørene
Feiringen av laksenæringen i Herøy var definitivt en ubetinget suksess. Det er spesielt gledelig at det denne gangen ble lagt opp til ulike arrangement som var tilpasset alle aldersgrupper. Vi må også skryte av innleid teknisk arrangør fra Havnafestivalen med Morten Rudi Johansen for å ha fått på plass en helproff konsertarena i Herøyhallen. Det er også svært gledelig at det denne gangen var leid inn vakter og komiteer fra Sandnessjøen idrettslag slik at flest mulig av Herøys befolkning kunne få med seg festen. Selvsagt må det også rettes en ekstra takk til oppdrettsselskapene Seløy Sjøfarm, Kobbvåglaks og Mowi som i samarbeid med Herøy kommune er hovedaktørene som har stilt seg bak og finansierer 50-årsjubileet for denne viktige næringen i Herøy.