Saksliste:
PS 23/73 - Søknad om midler til jubileum - Herøy idrettslag
PS 23/74 - Skjenkebevilling - Herøy Brygge, Færøy Eiendom AS
PS 23/75 - Oppnevning av vigsler - Herøy kommune
PS 23/76 - Tertialrapport per. 2. tertial 2023
PS 23/77 - Et samferdselsløft for Helgeland - Invitasjon til aksjetegning i HADFAST AS
PS 23/78 - Referatsaker

Referatsaker:
RS 23/101 - Svar - Skjenkebevilling - enkeltanledning
RS 23/102 - Gnr. 5 bnr. 534 - søknad om dispensasjon fra reguleringsplan

Trykk her for å lese alle saksdokumenter på Herøy kommunes hjemmeside.

​Møtet blir overført på Kommune-TV for Herøy kommune.
Trykk her