Saksliste:
PS 24/1 - Endring av selskapsavtalen til Søndre Helgeland Miljøverk
PS 24/2 - Renovasjonsgebyrer 2024
PS 24/3 - Plan for drift av svømmehall (ut over skolens åpningstid)
PS 24/4 - Kulturskoleuke 2024
PS 24/5 - Trafikksikkerhetsutvalgets mandat
PS 24/6 - Reglement Trafikksikkerhetsutvalget, Herøy kommune
PS 24/7 - Trafikksikker kommune
PS 24/8 - Referatsaker

Referatsaker:
RS 24/1 - Referat ungdomsrådet 22.01.2024
RS 24/2 - Skolerute 2024 - 2025 Herøy kommune
RS 24/3 - Tilskudd til politiske partier 2023
RS 24/4 - Godkjenning 4/1/33 Ny svømmehall - Ferdigattest
RS 24/5 - Melding om delegert vedtak - 3/11 - Søknad om fradeling til boligtomt
RS 24/6 - Melding om delegert vedtak - 27/83 - Søknad om utslippstillatelse
RS 24/7 - Melding om delegert vedtak - 7/126 - Søknad om utslippstillatelse
RS 24/8 - Melding om delegert vedtak - 4/71 Søknad om utslippstillatelse
RS 24/9 - Melding om delegert vedtak - 4/425 og 4/426 - Søknad om oppføring av to eneboliger
RS 24/10 - Melding om delegert vedtak - 27/36 - Søknad om utlegging av flytekai
RS 24/11 - 54/131 - Melding om delegert vedtak - Fradeling av tomt i tråd med reguleringsplan
RS 24/12 - 3/11 - Behandling av søknad om dispensasjon
RS 24/13 - Gnr. 4 bnr. 56 - Søknad om piperehabilitering
RS 24/14 - Godkjenning 3/24 Søknad om ferdigattest
RS 24/15 - Godkjenning 4/427 Søknad om ferdigattest
RS 24/16 - Godkjenning 5/720 Søknad om ferdigattest
RS 24/17 - Godkjenning 4/78 Tilbygg på bolig
RS 24/18 - Godkjenning 4/362 - Søknad om midlertidig brukstillatelse
RS 24/19 - Vedtak - Gnr/bnr. 3/134 - Søknad om utlegging av flytebrygge
RS 24/20 - Omgjøring av vedtak uten klage - 25/71 - Prestøyveien 40 - Endring av bruk - bruksendring 2
RS 24/21 - Omgjøring av vedtak uten klage - 5/462 - Nord-Herøyveien 489 - Bruksendring
RS 24/22 - Avslag på søknad - 4/189 - Bruksendring av brygge til anneks

Trykk her for å lese alle saksdokumenter på Herøy kommunes hjemmeside.

​Møtet blir overført på Kommune-TV for Herøy kommune.
Trykk her