Saksliste:
PS 24/17 - Rapport Næringsfond 2 - 2021-2023
PS 24/18 - Referatsaker

Referatsaker:
RS 24/40 - KLP tilforer 21,4 milliarder kroner til kundenes premiefond
RS 24/41 - Svar - Søknad om etablering av oppdrettslokalitet ved Gjesværgrunna
RS 24/42 - Rapport vedr utførte salgs-, skjenke og tobakkskontroller
RS 24/43 - Gnr. 3 bnr. 163 - Godkjenning søknad om utslippstillatelse
RS 24/44 - Svar - Skjenkebevilling - enkelt anledning Laks 50 år
RS 24/45 - Godkjenning 5/534 - Bygging av naust
RS 24/46 - Godkjenning 7/113 Oppføring av soveanneks
RS 24/47 - Godkjenning 6/228 Flytebrygge
RS 24/48 - Søknad om godkjennelse av 5-årig gjødslingsplan
RS 24/49 - Søknad om godkjenning av 5-årig gjødslingsplan

Trykk her for å lese alle saksdokumenter på Herøy kommunes hjemmeside.

​Møtet blir overført på Kommune-TV for Herøy kommune.
Trykk her