I 2013 etablerte Larsen Motorservice seg i lokalene på Flostad, like ved fergeleiet, og for to år siden overtok de også lokalene til Herøy Slip & Plastservice. I starten var det Halvar Larssen og Stig Roar Larsen som stod som eiere av selskapet, men nå har også Sander Martin Edvardsen og Ove Johan Larssen blitt medeiere. Ove Johan er bror til Halvar mens Stig Roar er hans svoger. Sander Martin er sønn til søster av Halvars kone Elbjørg, så man kan trygt si at dette er en familiebedrift. 

Halvar Larssen har hele livet hatt interesse for motorer og er utdannet maskinist. I 1972 reiste han til sjøs utenriks som 16-åring og helt fram til 2009 hadde han sitt yrke på sjøen, de siste 9 årene i det tidligere rederiet Helgelandske, som nå går under navnet Boreal. Før de kjøpte lokalene på Flostad drev Halvar også i mange år med serviceoppdrag på motorer med base fra sitt hjemsted i Øksningan i de periodene han ikke var ute på jobb.

- Fram til 2013 drev jeg for meg selv fra Øksningan. Jeg reiste da mye ut for å utføre reparasjoner, og jobbet også mye med oppbyggingen av kassefabrikken på Hestøya.

Stig Roar Larsen jobbet fra 1994 i Seløy undervannsservice, der han gikk som maskinpasser og tilegnet seg mye kunnskaper om motorer.

I 2022 overtok også Larsen Motorservice lokalene til Herøy Slip & Plastservice AS som i 2020 markerte 100 år. Bedriften hadde inntil da vært i eie av Thoresen-familien etter at Anders Thoresen etablerte seg der med verksted og senere båtslipp. Han var bestefar til Harald Thoresen som drev virksomheten fra 1980 til den ble solgt i 2022. (se egen sak)

Mange oppdrag for oppdrettsnæringen
Halvar og Stig Roar forteller at det nå er 9 fulltidsansatte i bedriften, men at de gjerne skulle vært flere. Oppdragene står i kø og det hender derfor at de må si nei til noen av forespørslene.

- Vi har også noen vi leier inn som jobber på brønnbåter når de har fritur, men det er vanskelig å få tak i folk som kan arbeide selvstendig, sier Halvar og Stig Roar.

Vi har veldig mange oppdrag, og da spesielt for oppdrettsnæringen. Vi drar derfor mye ut på oppdrag, både i Herøy og andre steder. Jeg har vært både i Mosjøen, Mo i Rana og Selsøyvik i Rødøy kommune og gjort reparasjoner og serviceoppdrag, sier Stig Roar.

Stig Roar og Halvar forteller at de tar det meste av reparasjoner, overhalinger og nyinstallasjoner av motorer. De gjør også mindre reparasjoner av båter. Veldig mange av oppdragene dreier seg om oppdrettsnæringen.

- Vi er både hos Kobbvåglaks, Seløy Sjøfarm og Mowi, og hos LetSea på Dønna har vi også mange oppdrag. Vi har egentlig alt rundt omkring og gjør derfor klassinger og andre reparasjoner. Vi leier også inn den lokale bedriften Metalltek når det skal utføres sertifiserte sveisinger, sier Stig Roar og Halvar.

Ny hall planlegges
Den gamle verkstedhallen i Grindvika bærer sterkt preg av tidens tann og det planlegges derfor at denne skal rives til fordel for en ny hall. Halvar forteller at de i sommer skal rive taket av den gamle hallen slik at ikke platene seiler sin egen sjø når høststormene setter inn.