Herøy kirke kl. 17.00
- Gudstjeneste ved Bent Nesse, Graeme Stevenson og Stig Edvinsen
- Samtalegudstjeneste med årets konfirmanter
- Ofring til menighetens eget arbeid
- Kirkekaffe