Nordvik kirke kl. 12.00
- Gudstjeneste ved Kolbjørn Lie, Graeme Stevenson, Maj-Britt Ivarsdatter, Tove Hansen, Helga Kjellevold og Bjørn Pedersen
- 50 – års konfirmantjubileum (omvisning i Dønnes kirke kl. 10:30)
- Forsangergruppa deltar
- Ofring til menighetens eget arbeid
​- Kirkekaffe

Herøy kirke kl. 18.00
- Gudstjeneste ved Kolbjørn Lie, Graeme Stevenson, Gjertrud Aune Færøy, Roar Aune og Bjørn Pedersen
- Dåp
- Ofring til menighetens eget arbeid
- Kirkekaffe