Barnehagetilbudet i Herøy ivaretas av to barnehager. Herøy barnehage er en kommunal barnehage som er organisert i seks avdelingen og godkjent for 108 plasser. Solli barnehage AS er en privat barnehage som er organisert i to avdelinger og godkjent for 30 plasser.

For å ha rett til plass ved hovedopptak:

  • må barnet være fylt ett år innen utgangen av november 2024

  • må du søke om barnehageplass senest 1. mars 2024

  • må du ønske oppstart senest høsten 2024

De som ønsker barnehageplass i løpet av våren 2025, må søke senest inne en (1) måned før plassen ønskes (løpende opptak).
Plasser tildeles så fremst det er ledig kapasitet i barnehagene.

I hovedopptaket mars 2024, tildeles kun plasser for høsten 2024.
Barnehageåret i Herøy barnehage starter 15. august. 

Alle må søke eller endre plass gjennom foreldreportalen til Visma Flyt barnehage.

Trykk her for å søke.