Vel 30 personer, store og små møtte opp. Selv om været var kaldt, var det oppholdsvær og servering av kaffe, saft, brus og mye godt å bite i. Leder Svein-Cato Jakobsen ønsket alle velkommen til den nye gapahuken på Vasskleppen, og holdt samtidig en liten orientering om foreningens arbeid.

- Staulen Tursti ble stiftet i 2019 og har et styre på tre personer, som i tillegg til meg er Anita Skogsås og Odd Edvardsen. Finansieringen av gapahuken har blitt til gjennom noen år med kulturmidler, tilskudd fra Friluftsrådet, grasrotmidler og ikke minst det vi fikk da grendelaget la ned på Staulen. Foreningen har som mål å forestå drift, planlegging, finansiering, instrukser, samt utbygging av området Staulen Tursti. Foruten gapahuken har vi tidligere kjøpt inn rastebenker, gruset opp veien, lagt ned rør, og nå skal vi se på muligheten for lage en farbar vei ned til Jovatnet for rullestoler, barnevogner og lignende, sa leder Svein-Cato under innvielsen.

- Styret vil gjerne rette en stor takk til alle som har vært med å få dette til. Dette gjelder alle som har deltatt på dugnad, pengetilskudd, grunneier Roald Mortensen, og ikke minst  Morten Skogsås og Odd Edvardsen som har stått for byggingen av gapahuken på dugnad. Ordfører Elbjørg Larsen som også var innom mente dette var en god sak og satte stor pris på tiltaket, avslutter Jakobsen.