Ønsker du:

  • utdanning
  • fagbrev
  • jobbskifte
  • vurdering av realkompetanse
  • godkjenning av utenlandsk utdanning
  • eller bare en samtale om dine muligheter?

Ta kontakt med:
Karrieresenteret Ytre Helgeland, telefon 756 53 370 eller
epost: karrieresenter.ytrehelgeland@vgs.nfk.no

Kontordag på råhuset i Herøy en torsdag per måned.

Tilbudet er gratis.