Tilleggsinformasjon:
Orientering av Visit Helgeland

Saksliste:
PS 24/1 - Endring av selskapsavtalen til Søndre Helgeland Miljøverk
PS 24/2 - Renovasjonsgebyrer 2024
PS 24/3 - Trafikksikkerhetsutvalgets mandat
PS 24/4 - Reglement Trafikksikkerhetsutvalget, Herøy kommune
PS 24/5 - Trafikksikker kommune
PS 24/6 - Helgeland friluftsråd - forslag til styremedlem
PS 24/7 - Innspill til stortingsmelding om akuttmedisinske tjenester
FO 24/1 - Interpellasjon fra Jørn Moe. Eierskap og eierstyring av kommunalt heleide selskaper
FO 24/2 - Interpellasjon fra Tom Wennemo. Gjennomføring i videregående opplæring.
PS 24/8 - Referatsaker

Referatsaker:
RS 24/1 - Signert: Godkjenning av møteprotokoll valgutvalget 06.02.24
RS 24/2 - Signert: Godkjenning av møteprotokoll trafikksikkerhetsutvalget 05.02.24
RS 24/3 - Signert: Godkjenning av møteprotokoll formannskapet 30.01.24
RS 24/4 - Referat ungdomsrådet 22.01.2024
RS 24/5 - Signert : Godkjenning av møteprotokoll kommunestyret 03.01.24
RS 24/6 - Signert : Godkjenning av møteprotokoll formannskapet 03.01.24
RS 24/7 - Referat fra møte i trafikksikkerhetsutvalget 19.12.23
RS 24/8 - Signert : Godkjenning av møteprotokoll formannskapets 12.12.23
RS 24/9 - Signert : Godkjenning av møteprotokoll kommunestyret 12.12.23
RS 24/10 - Referat fra fellesmøte Eldrerådet og Rådet for personer med funksjonsnedsettelse 04.12.23
RS 24/11 - Referat fra møte i samarbeidsutvalget ved Herøy skole 13.12.23
RS 24/12 - Referat FAU Herøy skole 23 januar 2024
RS 24/13 - Referat FAU Herøy skole 5 desember 2023
RS 24/14 - Protokoll fra styremøte 16.01.24
RS 24/15 - Møtereferat styremøte 28.11.23
RS 24/16 - Avvikling av Helgeland Rehabilitering
RS 24/17 - Protokoll konstituerende representantskapsmøte
RS 24/18 - Protokoll fra ekstraordinær generalforsamling i Visit Helgeland 19.01.24 2
RS 24/19 - Strategi Visit Helgeland
RS 24/20 - Protokoll - Representantskapsmøte i Digitale Helgeland 15.12.2023
RS 24/21 - Stiftelsesprotokoll Hadfast AS
RS 24/22 - Vedtak Aksjetegning i Hadfast AS
RS 24/23 - Vedtak Aksjetegning i Hadfast AS
RS 24/24 - Melding om vedtak - Aksjetegning i Hadfast AS

Du kan lese alle saksdokumenter ved å trykke her.

Møtet blir overført på Kommune-TV for Herøy kommune.
Trykk her.