Tilleggsinformasjon:
Etter ordinært møte blir det arbeidsmøte kommuneplanens samfunnsdel.

Saksliste:
PS 24/15 - Rapport Næringsfond 2 - 2021-2023
PS 24/16 - Referatsaker

Referatsaker:
RS 24/37 Signert: Godkjenning av møteprotokoll formannskapet 09.04.24
RS 24/38 Signert: Godkjenning av møteprotokoll kommunestyret 19.03.24
RS 24/39 Signert: Godkjenning av møteprotokoll formannskapet 12.03.24
RS 24/40 Signert: Godkjenning av møteprotokoll formannskapet 26.02.24
RS 24/41 Årsmelding råd for eldre og personer med funksjonsnedsettelse 2023
RS 24/42 Brasøy Grendeutvalg - referat fra møte 11.mars 2024
RS 24/43 Referat FAU møte 5 mars 2024
RS 24/44 Svar - Søknad om etablering av oppdrettslokalitet ved Gjesværgrunna

Du kan lese alle saksdokumenter ved å trykke her.

Møtet blir overført på Kommune-TV for Herøy kommune.
Trykk her.