Allerede i november 2019 tok ordfører Elbjørg Larsen kontakt med Statens vegvesen for å få satt i gang arbeid med å få lysregulering av «Tennsundbrua» og «Øksningsbrua». Etter mange runder har nå endelige begge fått dette på plass. På Tennsundbrua ble det for et år siden satt opp midlertidige trafikklys og nå har Øksnigsbrua fått moderne permanent trafikklys på plass. Disse er i tillegg til sensorer også utstyrt med radar som fanger opp biler lenge før de er på brua. Dette fører til bedre flyt og mindre ventetid for de som skal over brua. 

Kalvøyrevet bru, som de fleste omtaler Øksningsbrua, ble åpnet i 1979 og er rundt 300 meter lang. Den mangler møteplass og er smal og uoversiktlig, og mange har derfor kviet seg for å kjøre over brua, på grunn av risikoen med å måtte rygge når de møter på biler. Nå er heldigvis dette problemet borte. 

Strålende fornøyd
Ordfører Elbjørg Larsen er strålende fornøyd med at denne saken nå er ute av verden.

- Selv om dette har tatt svært lang tid så har resultatet blitt veldig bra, og vi er glade for at dette nå har blitt permanent, sier Larsen.

Det har kommet en del innspill på at det kan bli utfordringer med brua når det blir vinter, og til dette sier Rokås at de er forberedt på å måtte strø litt mer når det blir glatte veier. Det at lysene er utstyrt med radar vil nok også sørge for at de fleste vil oppleve at de får grønt lys når de passerer brua. 

Også permante lys på Tennsundbrua til høsten
Heine Rokås forteller at det er gjort en del arbeid med å få ned sensorer i veibanen til Tennsundbrua, og at resten av arbeidet vil bli gjort etter ferien. Da vil også denne brua få på plass permanent lysregulering.

Ifølge Rokås beløper kostnadene med lysreguleringen av Øksningsbrua seg til rundt 1,2 millioner kroner.