Herøy kommunes næringsfond har til formål å bidra til næringsutvikling, og skal være til inspirasjon i forbindelse med oppstart av egen privat næringsvirksomhet og videreutvikling av eksisterende næringsvirksomhet. 

Vesentlig nytt i vedtektene etter den politiske behandlingen, er at næringsfondet fremover skal peke ut ett fokusområde for hvert halvår som skal vies større oppmerksomhet og prosentandel av fondets totale beholdning. Administrasjonen skal sammen med fondsstyret finne frem til aktuelt fokusområde for hvert halvår. Samme fokusområde kan fremkomme flere ganger.
For andre halvår 2024 er følgende fokusområde valgt: Nyetablering

Næringsfondets nye vedtekter kan leses her