Kulturpris 2024
Prisen kan tildeles personer eller organisasjoner som har gjort en betydelig innsats for kulturlivet i Herøy.

Næringspris 2024
Næringsprisen i Herøy har som formål å stimulere grûnderånden som bidrar til nyskapning og utvikling av næringslivet i kommunen. Næringsprisen tildeles grûndere, i form av enkeltpersoner, bedrifter eller organisasjoner, som bidrar eller har bidratt til et næringsliv i vekst.

Unge kunstneres pris 2024
Prisen kan tildeles en ung kunstner som enten er bosatt i Herøy eller kommer fra kommunen som utmerker seg innenfor et utvidet kulturbegrep som omfatter sang, musikk, bildende kunst, kunsthåndverk, dans, litteratur, teater, film og idrett.

Frivillighetsprisen 2024
Tanken med denne prisen er at man nå har muligheten til å sette ekstra pris på ildsjelene innenfor alt frivillig arbeid.

Her er statuttene til prisen:

§ 1 Frivillighetsprisen er innstiftet av Kommunestyret i Herøy kommune 11. oktober 2016. Frivillighetsprisen kan utdeles en gang per år.

§ 2 Hensikten med prisen er å berømme en person eller organisasjon fra Herøy, som har utmerket seg med frivillig engasjement og pågangsmot til beste for den enkelte  innbygger og lokalsamfunnet. Innsatsen kan ha foregått over lengre tid eller i et tidsavgrenset prosjekt.

§ 3 Frivillighetens bredde og mangfold, både med tanke på organisasjonsform, tematikk, alder og kultur, skal over tid gjenspeiles i et tilsvarende mangfold blant prisens vinnere.

§ 4 Alle kan sende inn begrunnede forslag på kandidater til Frivillighetsprisen til Herøy kommune. Innbydelse til å komme med forslag vil bli kunngjort på www.heroy-no.kommune.no  og www.heroyfjerdingen.no.

§ 5 Formannskapet i Herøy kommune utnevnes som jury for Frivillighetsprisen. Formannskapet har også anledning til å velge blant egne kandidater.

§ 6 Frivillighetsprisen består av et diplom og et pengebeløp på kr. 10 000. Prisen tildeles samme person/organisasjon bare en gang.

§ 7 Prisen overrekkes i forbindelse med Frivilligfestivalen i Herøy, eller på et annet velegnet tidspunkt.

Trykk her for å sende begrunnet forslag på kandidater til Herøy kommune innen 16. mai 2024. Begrunnet forslag kan også sendes til Herøy kommune, Silvalveien 1, 8850 Herøy eller på e-post til post@heroy-no.kommune.no.