Ordfører Elbjørg Larsen sitter i styret for Nettverk for fjord og kystkommuner, NFKK, og deltok i den forbindelse på årsmøte i Oslo. Samme dag var det også høring i Stortinget i forbindelse med Nasjonal transportplan (NTP), og hun jobbet derfor iherdig for å få tatt opp fastlandsforbindelsen under høringen.

- Vi var ikke invitert dit særskilt, men det var fylkeskommunene og NFKK som nettverk. Det at vi fikk inn fastlandsforbindelsen til Herøy og Dønna som et eksempel under orienteringen fra NFKK er utrolig bra, sier Larsen

Det var styreleder Amund Hellesø som tok fram fastlandsforbindelsen til Herøy og Dønna som et eksempel på at det må være en sammenheng mellom fabrikken på Herøy og tilgangen til markedet.

- NFKK fikk også skryt fra komitéen for at de tok for seg denne helheten. Kyst til marked er et begrep som brukes, og ble tatt opp av flere under høringen. Jeg vil også berømme et felles godt politisk samarbeid i forkant. Det er viktig å ha politiske venner som gjør at man kan få inn en slik sak i en slik høring. For oss er det helt avgjørende at fastlandsforbindelsen blir nevnt i NTP. Vi sender et notat i etterkant, og får vi dette inn så har vi tatt et stort steg, sier Larsen.

Larsen framhever at det har vært et godt politisk samarbeid mellom spesielt Arbeiderpartiet og Senterpartiet i denne saken. Amund Hellesø er styreleder i NFKK og ordfører i Rørvik for Arbeiderpartiet. Under orienteringen var også daglig leder Bernt Lind-Aaby med og hadde en overordnet orientering om hvor viktig det er å få ut produktene på markedet for kystkommunene.

Se orienteringen på klippet nedenfor som er hentet fra Stortingets videokanal.