Fylkespolitikerne fikk orientering fra aksjeselskapet HadFast, som arbeider med fastlandsforbindelsen mellom Herøy/Dønna og Alstahaug. Styreleder Ivan Haugland og prosjektleder Roy Skogsholm var til stede og informerte om hvor viktig det er med fastlandsforbindelse for næringslivets eksistens i kommunen. Det ble også framsatt kritikk av at selskapet ikke fikk svar når de henvendte seg til fylkeskommunen når de etterlyste raskere framdrift med prosjektet.

- Jeg håper og tror at det etter dette møtet blir tatt grep i administrasjonen, for jeg tror ikke politikerne er klar over at situasjonen var slik, sier ordfører Elbjørg Larsen.

Prekært behov for ekstra ferge
Vegar Dalen (Frp) var med på møtet fra opposisjonen i Herøy, og han var svært skuffet og irritert over at man føler at man ikke blir hørt når man roper et varsku om at det er et prekært behov for ei ekstra ferge i sambandet mellom Herøy og Søvik. Han har nylig vært på fylkestinget i Bodø sammen med ordfører og lagt fram situasjonen.

- Vi kan leve med å vente litt på fastlandsforbindelsen, men vi kan ikke fortsette med fergetrafikken slik den er i dag. Det kommer til å bli krise dersom vi ikke får ei tredje ferge, og det argumenterte alle sammen mye for, sier Larsen.

- Fylkespolitikerne fikk også en omvisning på fabrikken, og jeg tror at det å bygge kunnskap om de verdiene som skapes i havbruksnæringen på Mowi og ellers i kommunen er veldig viktig. Vi sammenlignet litt med kunnskapsparken i Mo i Rana, og det er nesten ikke til å tro at det er så mye verdiskaping her. Det er viktig at vi får forståelse for at det faktisk går 25 vogntog inn og ut av kommunen hver dag med laks. Det at det slaktes nesten 90 000 tonn laks hvert år, og at det er en stor arbeidsplass som ønsker å vokse er viktig å få fram, sier Larsen.

Larsen sier at hun sitter igjen med en god følelse etter møtet, og føler at de fikk vist at Mowi er en kompetansearbeidsplass med stor verdiskaping. 

Nybrua ferdig i november
Etter møtet ble fylkespolitikerne invitert på lunsj på Herøy Brygge der de også fikk sett på den nye brua som bygges over Herøysundet. Det ble også orientert om at brua om at arbeidet med brua er i rute og at det forventes at noen fra fylket klipper snora i løpet av november i år.