I årene som kommer vil det bli flere mennesker som har behov for tjenester, og færre ansatte som skal ivareta behovene. Det vil være nødvendig å ta i bruk nye løsninger og sørge for bærekraftige tjenesteforløp for å kunne fortsette å levere tjenester av god kvalitet. I tillegg må det jobbes målrettet med rekruttering.

Digitale helsetjenester handler om å kunne levere helsetjenester på en god måte, hvor man også inkluderer bruk av digitale løsninger. Målet er mer bærekraftige tjenester, god oppfølging og mer trygghet og selvstendighet for den det gjelder.

Se denne filmen fra Helsedirektoratet for mer informasjon: 

Herøy kommune ønsker innspill til hva vi bør ha fokus på og prioritere i årene som kommer. Det er lagt opp til at temaplanen skal behandles i kommunestyret i løpet av 2024.

Frist for å komme med innspill er 1. mars 2024. Innspill kan sendes til post@heroy-no.kommune.no eller ved å ta kontakt med ergoterapeut Sissel på telefon 913 32 236.